Talande webbLyssna

Hemfridszon

Det finns bestämmelser om hur nära allmänheten får närma sig en privat tomt. Varje tomt- och fastighetsägare har rätt till en tomtplats och en hemfridszon. Inom hemfridszonen i strandskyddat område krävs strandskyddsdispens om du vill bygga eller anlägga något.

Hemfridszonen är det område kring ett bostadshus där allemansrätten upphör att gälla, alltså en privat zon. Hemfridszonen varierar beroende på typen av byggnad, placering och terrängförhållande. Ett hus som ligger öppet har större hemfridszon än ett hus som ligger inbäddat i skog.

Hemfridszon och tomtplats kan vara mer eller mindre överlappande, ofta är de samma yta men inte alltid. När ett beslut om dispens från strandskyddet lämnas av kommunen beslutas det samtidigt om tomtplatsavgränsning. Kom ihåg att det även inom hemfridszon och tomtplats krävs strandskyddsdispens när man vill bygga eller anlägga något i ett strandskyddat område.

Senast publicerad: 2018-04-10