Tyck till
Talande webbLyssna

Byggprojekt, aktuella

Inmätning pågår

Värmdö förtätas, speciellt i centrumområdena. Bebyggelse i Värmdö ska i första hand ske i de fem centrumområdena Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Stavsnäs och Björkås (Djurö centrum).

På sikt kan ytterligare bebyggelse tillkomma i anslutning till dessa områden. I andra hand ska bebyggelsen utvidgas i så kallade prioriterade förändringsområden, därefter i övriga förändringsområden.

Aktuellt

Kommande nyproduktion

 • Gustavsbergsprojektet
  I centrala Gustavsberg byggs det cirka 4000 nya bostäder. Utvecklingen av Gustavsberg är indelat i olika delområden, inom vilka Gustavsbergsprojektet har i uppdrag att ta fram detaljplaner. Detaljplanerna befinner sig i olika skeden, några under genomförande och andra i planeringsskede. I Runda huset i Gustavsberg har Gustavsbergsprojektet en utställning på plan 4. Där finns en modell över hela projektområdet och en över Porslinskvarteren, samt affischer och annan information om planerad utbyggnad. Mer information om planerna finns på gustavsbergsprojektet.selänk till annan webbplats

Kommunala byggprojekt

 • Farstavikensskola/Ekedal
  Renovering och anpassning av skolbyggnaderna inom Ekedal. Start Q3 2018 och beräknas vara klart Q2 2020.
  Om Farstavikens skola/Ekedal.   
 • Kattholmen etapp 2
  Ombyggnad och anpassning av elverket till restaurang klart Q2 2019.
 • Djuröhemmet
  Utbyggnad av Djuröhemmet. Beräknas färdigställd Q2 2019. Avser bland annat ytterligare 16 nya vårdplatser samt nya gemensamhetsutrymmen och renovering av entré. Mer om Djuröhemmet.
 • Trygghetsboende Djurö
  Nytt trygghetsboende med 32 lägenheter. Beräknas färdigställd Q2 2019. Mer om Trygghetsboende Djurö
 • Charlottendals förskola
  Ny förskola för 160 barn projekteras. Byggstart våren 2019. Beräknas stå klart sommaren 2020.
 • Porslinsfabriken
  Kommunen avser att skapa ett kultur och upplevelsecenter i Gustavsbergs hamn.
 • Farstaborgs förskola
  Ny tillfällig förskola med plats för 100 barn planeras.
  Beräknas stå klar våren 2019.
 • Skola Charlottendal
  F-9 skola beräknas stå klar i samband med skolstart 2021.
 • Idrottshall Charlottendal
  Beräknas stå klar i samband med skolstart 2021.
 • Porslinsmuseet
  Upprustning pågår av ytskikt, brandskydd och ventilation. Två hissar ska monteras för att underlätta tillgängligheten. Projektet beräknas vara klart i slutet av juni.
 • En lekplats ska börja byggas på Ingarö sportfält. Lekplatsen ska vara placerad i slutet av sportfältet på vänster sida av Eknäsvägen i riktning mot Fågelvik. Arbetet kommer att påbörjas vecka 23 och stå klart under sommaren 2019.

Har du frågor om kommunala byggprojekt kontakta tf projektchef Patrik Häggstrand eller tf fastighetschef Bengt Lindh på telefon 08-570 470 00 eller mejla fornamn.efternamn@varmdo.se.

Regionala byggprojekt

Flera regionala byggprojekt kommer att beröra Värmdöbor framöver:

Senast publicerad: 2019-05-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information