Tyck till
Talande webbLyssna

Charlottendals förskola

Sommaren 2020 planeras den nya förskolan intill Charlottendalsvägen stå färdig. En förskola i två plan om 800 kvm med plats för 160 barn.

Vad händer nu?

Uppdaterad 2018-10-17

Värmdö kommun har under sommaren utrett förekomsten av större vattensalamander på fastigheten, dess påverkan av en byggnation samt vilka åtgärder som kan bli aktuella. Parallellt pågår arbetet med att färdigställa bygghandling. Produktionen kommer starta till våren och förskolan beräknas vara klar till sommaren 2020.

Information om förskolan

På grund av de många nybyggnationerna i Gustavsbergsområdet har behovet av förskoleplatser ökat. Utbildningsnämnden har därmed beställt en nybyggnation av förskola på fastigheten Gustavsberg 1:187 i Charlottendal av tekniska nämnden. Förskolan uppförs i två plan om 800 kvm vardera, här kommer 160 barn delas in i tolv hemvisten med vardera 12–15 barn enligt Skolverkets senaste riktmärke.

Förskolan har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering. Projektet bedrivs i samverkan med Värmdö kommuns strategiska partner Arcona.

Fler bilder på förskolan

 

Se fasadritningar här

Fasad 1

Fasad 2

Frågor?

Om du har frågor om Charlottendals förskola så är du välkommen att kontakta fastighetsenheten via telefon 08-570 470 00. Du kan också ställa dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se eller kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-10-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information