Tyck till
Talande webbLyssna

Frågor och svar Trygghetsboende vid Gustavsgården

Har du frågor angående markanvisningen för Trygghetsboende vid Gustavsgården eller bilagt material? Ställ din fråga här så svarar vi så fort som möjligt. Skicka din fråga till oss senast den 10 december 2018 för att svar ska kunna lämnas i tid.

Här ställer du din fråga

Använd formuläret nedan. Alla som skickar oss en fråga måste fylla i namn och mejladress. Alla frågor kommer att publiceras nedan för att underlätta för andra som eventuellt har samma fråga.

Namnet på frågeställaren kommer inte att publiceras. Kommunen behöver kontaktuppgifter för att direkt kunna lämna svar till frågeställaren via e-post. Innan du ställer din fråga, kolla gärna att frågan inte redan är besvarad nedan.

Din fråga och dess svar blir synligt först efter att kommunen godkänt det. Inlägg som strider mot svensk lag eller god sed kommer inte att publiceras.
Frågor och svar

Fråga:

Vi byggstartar vårt första trygghetsboende Q1 2019. Är det ett godkänt referensprojekt? Är man diskvalificerad om referensprojektet inte är färdigställt eller missar man bara tävlingspoängen för referensprojektet?

Svar:

Som nämns i markanvisningsinbjudan är ett av utvärderingskriterierna ”Referensprojekt”. Syftet med utvärderingen är att se till huruvida anbudsgivarens referensprojekt har arbetat med en bärande gestaltningsidé och hur det syns i det genomförda projektet. Tydliga koncept och nytänkande gestaltningsidéer kommer att premieras. Utvärderingen kommer även att premiera arkitektonisk kvalité samt hur väl förslaget prövar gestaltningsidéer utifrån platsens förutsättningar och kvalitéer. Tanken är att referensprojektet ska vara färdigställt, dock går det bra att använda projektet ni beskriver. Under utvärderingen tas sedan ställning till hur väl referensprojektet uppfyller ovanstående kriterier.

Fråga:

I redovisningskraven står "planlösning av lägenheter" under rubriken situationsplan 1:1000. Ska lägenhetsplanerna redovisas på situationsplanen?

Svar:

Planlösning av lägenheter behöver inte redovisas på situationsplanen men får bifogas som en separat bilaga om så önskas. Planlösningen behöver inte heller vara i skala 1:1000 men ska förslagsvis vara i skala 1:100.

Fråga:

Ingår den gamla kyrkogården vid infarten till LÄR-skolan i området?

Svar:

Den gamla kyrkogården ingår inom gränser för detaljplaneområdet, men ingår inte inom området för markanvisningen.

Fråga:

Kan man kombinera trygghetsbostäderna med andra typer av samhällsfastigheter till exempel äldreboende? Eller anser ni att det som ligger intill räcker?

Svar:

Värmdö kommun ser att markanvisningsområdet används för byggande av trygghetsbostäder. En kombination med andra typer av samhällsfastigheter till exempel äldreboende är inte aktuellt.

 

Senast publicerad: 2018-11-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation