Talande webbLyssna

PFO Strömma S4C

Status i planarbetet

Detaljplanen vann laga kraft den 22 februari 2017.

Information

2019-03-19

VA-utbyggnaden är i ett slutskede och provningar av de lagda ledningarna pågår. Återställande av vägar ska utföras när tjälen gått ur marken och dygnstemperaturen tillåter asfaltering. Efter slutbesiktigad och godkänd entreprenad kommer fastighetsägarna tyvärr inte kunna ansluta sig på det kommunala ledningsnätet än. Detta beror på att byggnationen av den pumpstation på Ripvägen dit spillvattnet ska gå är försenad.

Flera scenarios diskuteras och kommer hanteras i nämnd i slutet på mars. Informationsbrev med förtydliganden kommer att skickas ut i april.

2019-03-11

Avstängningsinformation från JM finns på länken nedan.

Information från JM vecka 11

2019-02-25

Avstängningsinformation från JM finns på länken nedan.

Information från JM vecka 9

2019-02-20

Avstängningsinformation från JM finns på länken nedan.

Information från JM

2018-11-16

Avstängning från vecka 47 och framåt.

Information från JM vecka 46 (pdf)

2018-10-01

Avstängning från vecka 40 och framåt. Från och med vecka 40 kommer Omvägen till Gränsvägen att vara avstängd etappvis. Ett företag som heter BAB ska etablera sig och börja med pumpstationen vid brevlådorna i korsningen Strömmadalsvägen/Omvägen.

Information från JM vecka 40

2018-09-04

Avstängning från vecka 37 och framåt

Badsjövägen, Omvägen och del av Gränsvägen kommer att vara avstängd etappvis från vecka 37 och framåt. Tillgängligheten till era fastigheter kommer att vara begränsade så ni kommer att behöva parkera på andra ställen under tiden vi schaktar och spränger inom rödmarkeringarna på kartan.

Information från JM vecka 37


2018-08-29

Avstängning från vecka 35 och framåt

Dalgångsvägen–Omvägen–Badsjövägen–Strömmadalsvägen kommer att vara avstängd etappvis. Det kommer även att bli sprängning på dessa sträckor. Det vore bra om ni som bor på Högbacksvägen och  Badsjövägen kan hitta alternativa parkeringsplatser när vi gräver framför era infarter.

Information från JM vecka 35Word

2018-06-13

Avstängning från vecka 24 och framåt

Dalgångsvägen–Öhrvägen–Högbacksvägen kommer att vara avstängd etappvis. Det kommer även att bli sprängning på dessa sträckor. Det är bra om ni som bor på Högbacksvägen–Badsjövägen hittar en alternativ parkeringsplats när vi gräver framför er infart.

Information från JM vecka 24

2018-05-15

Avstängning från vecka 20 och framåt

Sjöskogsvägen-Öhrvägen-Badsjövägen-Öhrvägen kommer att vara avstängd etappvis. Tillgängligheten till era fastigheter kommer att vara begränsade så ni kommer att behöva parkera på andra ställen under tiden vi schaktar och spränger inom rödmarkeringarna på kartan, klicka på länken nedan.

Information från JM vecka 20

2018-04-18

Avstängning från vecka 17 och framåt

Information från JM vecka 17 (pdf)

2018-03-26

Avstängning vecka 13 och framåt

Sjöskogsvägen–Öhrvägen kommer att vara avstängd etappvis. Det kommer även att bli sprängning på dessa sträckor. Ni som bor längst in på Öhrvägen kommer att kunna åka in efter kl. 16:00. Sedan kommer vi att börja schakta på Sjöskogsvägen. Där kommer det även bli sprängning. Klippvägen kommer vi att schakta och spränga vidare på. Tillgängligheten till era fastigheter kommer att vara begränsad så ni kommer att behöva parkera på andra ställen under tiden vi schaktar och spränger inom rödmarkeringarna på kartan.

Avstängningsinformation från vecka 13 (pdf) 

2018-02-19

Strömmadalsvägen korsningen Sjöskogsvägen–Öhrvägen kommer att vara avstängd etappvis från och med vecka 7.

Tillgängligheten till era fastigheter kommer att vara begränsade så ni kommer att behöva parkera på andra ställen under tiden vi schaktar och spränger inom rödmarkeringarna på kartan.

Avstängningsinformation från vecka 7 (pdf)

2018-01-16

Från och med 22/1-2018 kommer vägar enligt bifogad karta etappvis vara avstängda.

Avstängningsinformation (pdf)

2017-12-21

JM har uppehåll med sitt arbete från 23/12 (2017) till och med 2/1 (2018). God jul och gott nytt år!

2017-11-01

Sprängningsarbeten kommer att hålla på vecka 42 till 45, längst in på Strömmadalsvägen.

Information om sprängningsarbeten (pdf)

2017-09-20

Vecka 39 påbörjas utbyggnad av VA för PFO S4C. Arbetet kommer starta längst in på Strömmadalsvägen mot korsningen till Sjöskogsvägen. Området kommer att vara avstängt etappvis.

Löpande information kommer er tillhanda i brevlådan, på hemsidan, på anslagstavlan samt i informationsboden vid etableringen.

Information om avstängningar  (pdf)

Vecka 39

2017-06-20

Den 20 juni hölls ett informationsmöte för boende där entreprenören JM AB presenterade sig.

Presentationen finns här

Det finns även mer information om utbyggnad i PFO-broschyr del 2 - Utbyggnad

2017-06-12

Entreprenör, JM Entreprenad AB, antogs för utbyggnad av vatten och avlopp för Strömmadal S4C den 8 juni. Informationsmöte inför byggstart kommer att hållas för de boende i området den 20 juni kl. 18:00–19:00 i Värmdösalen.

April 2017

Upphandling av entreprenör för VA-utbyggnaden planeras ske under våren 2017.

Under vecka 17–18 kommer Värmdö kommun genom ett konsultföretag genomföra en riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten. Konsulten kommer okulärt att göra en bedömning av hur kraftiga vibrationer byggnaderna i området klarar. Konsulten kommer att röra sig i området och göra anteckningar samt fotografera.

Planerad byggstart är slutet av augusti 2017 och färdigställande våren 2019.

Kallelse till informationsmöte för boende i Strömmadal S4C skickas när entreprenör är upphandlad. Preliminärt datum är den 20 juni.

Kontakta handläggare

Pauline Carlborg, projektledare, pauline.carlborg@varmdo.se

Katharina Wollin, biträdande projektledare, katharina.wollin@varmdo.se

Riccardo Mugnosso, byggledare, riccardo.mugnosso@sensum.nu


Senast publicerad: 2019-03-21