Talande webbLyssna

Nya VA-ledningar och ny gång- och cykelbana längs Eknäsvägen

Karta Eknäsvägen

Klicka på bilden för att förstora den

Som ett led i kommunens arbete med att förse prioriterade förändringsområden med kommunalt vatten och avlopp byggs nu nya huvudledningar längs med Eknäsvägen på Ingarö

Ledningarna kommer att möjliggöra för områden öster och söder om Brunn att ansluta till det kommunala VA-nätet.

Status i arbetet

2017-08-24

Ledningar mellan Näsuddsvägen och Albert Zetterbergs väg är färdigställda. Den nya gång- och cykelbanan mellan Fågelvik och Albert Zetterbergs väg är färdigställd. På grund av en tidigare konkurs kommer justeringar av entreprenadarbeten pågå ännu en tid.

2016-05-02

Entreprenadarbeten pågår just nu längs med Havstrutsvägen och Sillgrisslevägen inne i Rosenlund för att lägga ner nya VA-ledningar. Arbetet kommer sedan fortsätta vid den östra korsningen Fågelviksvägen/Eknäsvägen där en mindre sträcka återstår. Då arbeten bedrivs i närheten av Eknäsvägen kommer hastigheten på vägen tillfälligt att sänkas till 50 km/h för att skapa en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar i närheten av vägen.

Inom någon månad kommer alla VA-ledningar att vara på plats, och då påbörjas arbetet med att återställa marken och bygga gång- och cykelväg ovanpå ledningarna.


2016-03-17

Vid området Rosenlund har en ny detaljplan tagits fram som ska göra det möjligt för kommunen att bygga gång- och cykelbana även där. Detaljplanen Fågelvik 1:334 vann laga kraft 2016-01-22 (D216) och arbeten kommer att starta även inom detta område inom kort.

Information

Entreprenadarbeten pågår nu vid Fågelvik och längs med det gamla grustaget före Återvall. Entreprenadarbetena fortsätter som planerat.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Mikael Carlsson via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00 eller via mejl mikael.carlsson@varmdo.se.

Senast publicerad: 2019-02-14