Talande webbLyssna

Regelverk

Regelverket består av bindande regler och föreskrifter som beslutats av kommunfullmäktige, förutom nämndernas delegationsordningar och dokumenthanteringsplaner.

Regelverket består av följande kategorier av dokument: föreskrifter, taxor och avgifter, reglementen, delegationsordningar, firmateckningsordningar, arbetsordningar, styrdokument för arkivvård och för de kommunala bolagen.

 

Arbetsordningar

Arkiv- och dokumenthantering

Bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen

Delegationsordningar

Föreskrifter

Nämndernas reglementen

Reglementen, övriga

Taxor och avgifter

Senast publicerad: 2019-02-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation