Till kommunens startsida
Komvux Värmdö

Barnskötare

Barnskötarutbildning APL/lärling är en utbildning där du till största delen lär dig arbetet som barnskötare på plats hos en förskola eller ett fritidshem. På din praktikplats får du stöd och hjälp av din handledare för att lära dig yrket.

Utbildningens längd och innehåll

Utbildningen pågår under 42 veckor och omfattar 950 poäng. Du gör din APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en arbetsplats 4 dagar i veckan. En dag i veckan är du i skolan och har lektioner/föreläsningar, gruppövningar, seminarier eller examinationer.  

Åtta kurser ingår i utbildningen:

  • Orienteringskurs
  • Hälsopedagogik
  • Kommunikation
  • Lärande och utveckling
  • Lärande och växande
  • Människors miljöer
  • Pedagogiskt arbete
  • Pedagogiskt ledarskap
  • Specialpedagogik


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: