Till kommunens startsida
Komvux Värmdö

Grundläggande kurser

Här hittar du vårt kursutbud på grundläggande nivå. I högerspalten finns en länk till Skolverkets kursplaner. Där kan du läsa mer om kursernas innehåll och kunskapskrav för kurserna.

Vårt kursutbud

Engelska 450 p

Kurskod: GRNENG2 Engelska grund består av fyra delkurser.
Delkurs 1 och 2: Engelska på nybörjarnivå. Motsvarar grundskolans årskurs 3–6
Delkurs 3 och 4: För dig som har läst engelska eller har kunskaper i engelska motsvarande delkurs 1 och 2. Motsvarar grundskolans årskurser 7–9

När du kommer till kursen bestämmer vi tillsammans i vilken delkurs du ska börja. Vi övar att tala, skriva och förstå engelska. Hemma får du läsa texter och göra skrivuppgifter. På lektionerna får du mest öva att prata och öva hörförståelse. Då får du också hjälp med skrivuppgifter och får extra övningar i grammatik och att bygga upp ditt ordförråd. Vi tränar också uttal och stavning.

Matematik 600 p

Matematiken har utvecklats både ur praktiska behov och ur människans nyfikenhet. Kunskaper i matematik ger dig förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i arbetslivet samt i samhällets beslutsprocesser.

Svenska som andraspråk 600 p

Kurskod: GRNSVA2

Svenska som andraspråk grund (SVA Grund) består av tre delkurser. När du kommer till kursen bestämmer vi tillsammans i vilken delkurs du ska börja.

Vi tränar att tala, skriva och förstå svenska. Hemma får du läsa texter och göra skrivuppgifter. På lektionerna får du mest öva att prata och öva hörförståelse. Då får du också hjälp med skrivuppgifter och får extra övningar i grammatik och att bygga upp ditt ordförråd. Vi tränar också uttal och stavning.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: