Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Vård och omsorg

En utbildning för dig som vill arbeta med människor och människors välbefinnande. 

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig kunskaper motsvarande en undersköterskeutbildning, och förbereder dig för arbete inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst, till exempel som personlig assistent, boendestödjare eller undersköterska.

Arbetsmarknaden är mycket god för utbildade undersköterskor, och efter utbildningen har du goda möjligheter att hitta ett intressant arbete.

Utbildningens längd och innehåll

Du läser på heltid, 40 h/vecka. Totalt ingår kurser om 1350 poäng, fördelade över tre terminer. Kurserna under Termin 1 och 2 är gemensamma för alla. Termin 3 läser du 400 poäng, som du själv väljer bland våra åtta fördjupningskurser.

Termin 1

 • Medicin 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • Arbetsplatsförlagt lärande - APL (praktik)

Termin 2

 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Specialpedagogik 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2
 • Hälsopedagogik
 • Arbetsplatsförlagt lärande - APL (praktik)

Termin 3 (valbara kurser)

 • Akutsjukvård (200 p)
 • Hemsjukvård (100 p)
 • Komplementörmedicin (100 p)
 • Mental träning (100 p)
 • Psykiatri 2 (200 p)
 • Specialpedagogik 2 (100 p)
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 p)
 • Äldres hälsa och livskvalitet (200 p)
 • Vårdpedagogik och handledning

I utbildningen ingår 7-14 veckors praktik, beroende på vilka
fördjupningskurser du väljer.

OBS! Samtliga kurser kan sökas som enstaka kurser.

Utbildning på halvdistans

Vård- och omsorgsutbildningen ges på halvdistans. Det innebär att du har undervisning i skolan en dag i veckan och studerar självständigt under övrig tid. Att studera på detta sätt ger dig möjlighet att fritt  planera och lägga upp ditt arbete när det passar dig, samtidigt som det kräver att du tar ett stort ansvar för dina studier. Mycket av arbetet sker via den webbaserade lärplattformen Fronter.

Utöver den obligatoriska dagen i skolan erbjuder lärarna schemalagd handledning en gång/vecka.

Validering

Validering innebär att du kan få tillgodoräkna dig de praktiska kunskaper och erfarenheter som du har med dig. Vid en validering görs en bedömning av om de kunskaper du har motsvarar de kunskaper som ingår i någon av kurserna som ingår i utbildningen. Att validera dina kunskaper kan ge dig möjlighet att förkorta din studietid.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: