Till kommunens startsida
Komvux Värmdö

Bygglovhandläggare

Som bygglovhandläggare arbetar du med bygglovsprövning från inkommen ansökan till slutbesked.

I arbetsuppgifterna ingår att tolka översikts- och detaljplaner, bedöma samspel mellan ny och äldre bebyggelse, hålla tekniska samråd, göra platsbesök på byggen med mera.

Efterfrågan på utbildade bygglovhandläggare är stor, och möjligheterna att få arbete efter utbildningen är mycket goda.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper om lagar och regelverk inom samhällsbyggnad, förvaltning och miljö. Du får lära dig hur bygglovsprocessen ser ut, hur tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd går till, och hur en bygglovsansökan handläggs från inkommen ansökan till slutbesked.

En stor del av utbildningen handlar om byggnaden som ett tekniskt system där bärande delar, brandsäkerhet, fuktsäkerhet, inneklimat, vatten och avlopp samverkar. Beräkning av byggnadshöjd, area och volym, samt riskanalys och riskabla delar i konstruktion ingår också.

Du får lära dig hur du tolkar översiktsplaner och detaljplaner, olika arkitekturstilar och samspelet mellan ny och äldre bebyggelse. Utbildningen behandlar också hållbart byggande och tillämpning av miljölagstiftning.

Att ta fram beslutsunderlag, och att fatta och meddela beslut är viktiga delar av arbetet, och du får lära dig presentationsteknik, konflikthantering och bemötande. Du får också lära dig hur du skriver tjänsteutlåtanden, hur myndighetsutövning utövas på ett rättssäkert sätt, samt olika rättsprinciper i en bygglovsprövning.

Här kan du läsa mer om målen för utbildningen.

Ansökan till
bygglovshandläggarutbildningen

Ansökningstiden är slut!


 1. Skriv ut och fyll i denna ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2. Bifoga intyg/betyg som styrker din behörighet.

 3. Skicka in ansökan med bilagor till:
  Komvux Värmdö
  Bygglovhandläggarutbildningen
  Skärgårdsvägen 7
  134 81 Gustavsberg

 4. Eller e-posta ansökan och bilagor som bifogade filer till yh@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information