Till kommunens startsida
Komvux Värmdö

Behörighet och urval

För att få gå bygglovhandläggarutbildningen behöver du både ha grundläggande behörighet och uppfylla de särskilda förkunskapskraven.

Om du saknar behörighet och/eller särskilda förkunskapskrav kan du ändå bli antagen till utbildningen genom så kallad fri prövning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

För att kunna antas till yrkeshögskoleutbildning måste du vara behörig att läsa på yrkeshögskolan. Behörig är du om du uppfyller något av följande kriterier:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där behörig till motsvarande utbildning
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller tack vare någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs även särskilda förkunskapskrav för att du ska kunna antas till bygglovhandläggarutbildningen:

  1. Godkända gymnasiebetyg i Svenska B/Svenska som andraspråk B/ Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande
  2. Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid inom samhällsbyggnadssektorn, till exempel inom teknisk förvaltning, arkitektkontor eller relevant erfarenhet från byggarbetsplats.

Urval

Om vi får fler sökande än platser på utbildningen gör vi ett urval bland de sökande. Arbetslivserfarenhet (utöver de två år som krävs för behörighet) och betyg i Svenska B/Svenska som andraspråk B eller motsvarande kurs ligger till grund för urvalet.

För relevant arbetslivserfarenhet utöver förkunskapskravet (2 år) får du 0,1 poäng/månad för som mest 10 års erfarenhet (som mest kan du alltså få 12 poäng). Du måste kunna styrka din erfarenhet med tjänstgöringsintyg där arbetsuppgifter, arbetstidens omfattning och längd framgår. Du som är egen företagare behöver visa intyg från skattemyndigheten och referenser på relevanta uppdrag inom samhällsbyggnadssektorn.

Betyg i svenska B/svenska som andraspråk B eller motsvarande omvandlas till en poäng enligt nedanstående tabell.

Poäng

Betyg (E-A)

Betyg (G-MVG)

Betyg (1-5)

3

A

MVG

5

2,5

B2

C

VG

4

1,5

D1

E

G

3

  

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information