Till kommunens startsida
Komvux Värmdö

Tillgodoräknande av kurspoäng

Om du har kunskaper och erfarenheter som motsvarar de som ingår i någon av kurserna kan du tillgodoräkna dig de kunskaperna och behöver inte läsa den kursen. 

Om du tycker att du redan har de kunskaper som någon eller några av kurserna i utbildningen syftar till att ge kan du ansöka om att få dina kunskaper tillgodoräknade. När du tillgodoräknar dig kunskaper  från en kurs kan du inte få högre betyg än godkänt (G).

För att få tillgodoräkna dig en kurs ska dina kunskaper vara av sådan beskaffenhet och ha en sådan omfattning att de i huvudsak motsvarar kunskapskraven för den aktuella kursen/delen av utbildningen. Du kan ha förvärvat kunskaperna genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt.

Det är ledningsgruppen för utbildnignen som efter ansökan beslutar om tillgodoräknande för den studerande.

Ansökan om tillgodoräknande

För att ansöka om tillgodoräknande fyller du i blanketten Ansökan om tillgodoräknande och bifogar nedanstående handlingar.

När tillgodoräknandet grundar sig på tidigare utbildning: 

• Kursbevis   
• Kursplan inklusive litteraturlista

När tillgodoräknandet grundar sig på annan verksamhet skall följande handlingar bifogas

• Arbetsgivarintyg innehållande arbetets omfattning och tid
• Beskrivning av arbetsuppgifter.

Utöver dessa handlingar kan i förekommande fall ytterligare underlag infordras.


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information