Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

YH-trafiklärare

Behörighet och förkunskaper/villkor

Grundläggande behörighet


Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Du har gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

 2. Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

 3. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

 4. Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


Särskilda förkunskaper/villkorlänk till annan webbplats


Dessutom krävs att du

 1. har uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i
  Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper.

 2. innehar körkort med förarbehörighet B, och har under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet.

 3. har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i
  punkt 2.

 4. kan styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körtest genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser.
  Se ansökanlänk till annan webbplats.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information