Talande webbLyssna

Dialog och samverkan

Värmdö kommun värnar om sitt näringsliv, och arbetar för att företagare ska ha goda förutsättningar att etablera sig och bedriva verksamhet i kommunen.

Dialogmöten

En levande dialog mellan kommunen och näringslivet är en förutsättning för Värmdös fortsatta utveckling. Kommunen anordnar, ibland i samverkan med representanter för näringslivet eller andra parter, regelbundna möten för företagarna i kommunen.

Nätverk för företagare

Värmdö kommun samverkar med flera olika företagsnätverk och föreningar för att stärka och stödja näringslivsutveckling och tillväxt för dig som företagare.

Mer information om nätverk för företagare


Senast publicerad: 2018-07-05

Kontakt

Sofia Brorsson
Enhetschef Näringslivsenheten
08-570 470 19
sofia.brorsson@varmdo.se

Claudia Quas
Näringslivsutvecklare/besöksnäring
08-570 472 25
claudia.quas@varmdo.se

Kristin Jörnsved (föräldraledig tom. maj 2019)
Näringslivsutvecklare/kompetensutveckling
08-570 474 09
kristin.jornsved@varmdo.se


Mer kontaktinformation