Talande webbLyssna

Nätverk för företagare

Som företagare i Värmdö kommun finns flera möjligheter till nätverksmöten. Här erbjuds du som företagare nya affärskontakter och värdefulla möjligheter att utbyta erfarenheter.​

​Värmdö Företagarförening

Föreningen är en oberoende och ideell näringspolitisk organisation med uppgift att främja enskild företagsamhet i Värmdö kommun. Föreningen arbetar för att bilda opinion för utveckling av den enskilda företagsamheten, främjar utvecklingen av nyföretagande och bistår medlemmarna med rådgivning och service.

Värmdö företagarföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagarna Nacka-Värmdö

Företagarna Nacka-Värmdö företräder det lokala näringslivets intressen och samverkar med kommunala myndigheter. Föreningen är också remissinstans i frågor som rör företagsamhet och byggnation.

Företagarna Nacka-Värmdö är anslutna till Företagarna som består av ca 100 000 medlemsföretag. Genom Företagarna får medlemmarna råd och vägledning i frågor som rör små och medelstora företag.

Företagarna Nacka-Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skärgårdsföretagarna

Den 15 februari 2006 bildades Skärgårdsföretagarna, som är den första föreningen inom Företagarna som verkar i flera kommuner. Företagare som är verksamma i skärgården har ofta fler frågor gemensamt med andra skärgårdsföretagare, än med företagare på fastlandet. Skärgårdsföretagarna bildades för att driva just skärgårdsföretagarnas specifika frågor.

Skärgårdsföretagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NyföretagarCentrum Nacka-Värmdö-Tyresö

NyföretagarCentrum är en fristående stiftelse som har bildats och finansieras av det lokala näringslivet samt Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner. NyföretagarCentrum är certifierat av Nyföretagarcentrum Sverige. NyföretagarCentrum ger kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till den som funderar på att starta eget företag.

Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms Handelskammare Nacka-Värmdö

Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation för alla företag, i alla storlekar i Stockholms län. Handelskammarens huvuduppgift är att göra Stockholm till en ännu bättre plats för företagen. För att åstadkomma detta verkar Handelskammaren framförallt inom tre områden: näringspolitik, nätverkande, och genom att ge service till sina medlemmar.

Stockholms handelskammare Nacka/Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möjaskärgårdens företagarförening

Organisationen arbetar för de intressen som företagarna i skärgården kring Möja har.

Möjaskärgårdens företagarföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandhamns företagarförening

Organisationen arbetar för att driva de frågor som är angelägna för företagarna i Sandhamn.

Sandhamns företagarföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Magneberg företagarförening

Magnebergs företagarförening är en ideell sammanslutning av företagarna i Magnebergs industriområde. Föreningen kan liknas vid en företagsby, med ett trettiotal små företag med lokal förankring som är verksamma inom olika branscher.

Magneberg företagarföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NoVAQ - Nacka och Värmdö AffärsQvinnor

Ett nätverk för kvinnor som är företagare, går i funderingar kring att starta företag eller som brinner för entreprenörskap.

Syftet är att att främja och stödja kvinnliga företagare genom social samvaro, affärskontakter och kunskapsöverföring.

Vi finns i Nacka och Värmdö, där vi bor eller har våra företag och verksamheter. Vi vill verka för det regionala företagandet och entreprenörsfrågor ifrån ett kvinnligt perspektiv. Våra träffar genomförs som lunchmöten, utbildningar, föredrag, workshops, sociala eller kulturella aktiviteter.

Senast publicerad: 2018-06-25

Kontakt

foretag@varmdo.se

 

Sofia Brorsson
Näringslivschef

Merith Fröberg
Näringslivsutvecklare

Kristin Jörnsved
Näringslivsutvecklare

Claudia Quas
Näringslivsutvecklare

 

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation