Talande webbLyssna

Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategin ska bidra till att främja ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i Värmdö kommun. Strategin anger fokus för kommunens näringslivsarbete under perioden 2017-2020.

Näringslivsstrategin har arbetats fram i samverkan mellan representanter för Värmdös näringsliv, förtroendevalda och tjänstemän i kommunen, bland annat i gemensamma workshopar som genomfördes under 2016. Näringslivsstrategin har sin grund i resultatet från workshoparna och följande fyra utgångspunkter:

  • Näringslivet är en viktig del av samhällsbygget
  • Hållbar utveckling och resurshushållning i fokus
  • Medvetenhet om skärgårdens särskilda förutsättningar
  • Dialog är en förutsättning för samverkan

Strategin anger hur Värmdö kommun ska arbeta med näringslivsutveckling, och lyfter fram tre strategiska prioriteringar för perioden 2017–2020:

  • Utvecklad infrastruktur
  • Planeringsarbete som tar hänsyn till näringslivets behov
  • Attraktiv, välkomnade och växande kommun.

Här kan du läsa Värmdö kommuns näringslivsstrategi


Senast publicerad: 2019-03-14

Kontakt

foretag@varmdo.se


Sofia Brorsson
Näringslivschef

Merith Fröberg
Näringslivsstrateg

Kristin Jörnsved
Näringslivsutvecklare


Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation

Länkar