Talande webbLyssna

Mark

Värmdö växer oavbrutet och efterfrågan på planlagd mark är stor. Genom en aktiv markpolitik och ökad samverkan med näringslivets olika parter ska nya arbetsplatsområden utvecklas.

Kommunen kan ibland erbjuda färdigställd tomtmark för verksamheter och/eller handel. När lediga tomter finns informeras detta via annonsering till exempel via egendomsmäklare och i lokalpressen.

Mark- och fastighetsfrågor

Kontakta samhällsbyggnadsavdelningen om du har mark- och fastighetsfrågor. Du når tjänstemännen via kontaktcenter telefon
08-570 470 00 eller via mejl till varmdo.kommun@varmdo.se.

Det kan till exempel gälla exploatering av nya områden för industrier och bostäder samt genomförande av frågor i kommunens detaljplanearbete.

Samhällsbyggnadsavdelningen hanterar även frågor som handlar om köp och försäljning av fast egendom, arrenden och uthyrning av mark- och tomträttsupplåtelser.

Kommunen har ingen tomtkö utan nya tomter säljs genom mäklare.

Frågor om servitut och andra inskrivningar besvaras av Lantmäteriet.

Senast publicerad: 2017-12-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation