Talande webbLyssna

Kulturskolan i skolan

Värmdö kulturskola erbjuder danslek, dramalek och rytmik för förskolorna. I grundskolans skolår 1–3 undervisar våra lärare i dans, drama och rytmik under ett läsår tillsammans med ordinarie klasslärare.

Förskola

Danslek, dramalek och rytmik för förskolor på Värmdö Kulturskola.

Värmdö Kulturskolas förskoleverksamhet erbjuder danslek, dramalek och rytmik för barngrupper 4–6 år. Barngruppen kommer till Värmdö Kulturskola i Musikens Hus en gång per vecka och får dansa, spela eller ha dramalek med en av våra pedagoger. Varje lektion varar 40 min och kostar 680 kr/lektionstillfälle. Förskolan kan välja att boka in grupper för 7, 10 eller 12 lektionstillfällen.

Grundskola

Alla elever i skolår 1–3 undervisas varje vecka i dans, drama eller rytmik schemalagt under ett läsår vardera.

Undervisningen bedrivs i alla skolor i kommunen, men de undervisande pedagogerna kommer från den kommunala Kulturskolan. Undervisningen sker i kompanjonlärarform vilket innebär att Kulturskolans pedagoger ansvarar för undervisningen men att den ordinarie klassläraren också deltar tillsammans med sin klass. 

Senast publicerad: 2017-12-29