Talande webbLyssna

Mottagningsenhet för barn 7-15 år

Barn 7-15 år hänvisas till mottagningsenheten på Farstavikens skola. Målet med arbetet på mottagningsenheten är att ge eleven en god introduktion i svensk skola och skolämnen samt genomföra en kartläggning.

Introduktion

Under den första tiden på mottagningsenheten sker en introduktion och första grundläggande kartläggning av elevens tidigare skolbakgrund och kunskaper. Kartläggningen ligger sedan till grund för den vidare planeringen av elevens utbildning.

Klassplacering

Efter kartläggningen kommer eleven att placeras i klass. Klassplacering sker efter max två månader. Fortsatt undervisning sker i reguljär klass eller i förberedelseklass.

Fortsatt undervisning

När eleven flyttas till ordinarie klass tas ansvaret över av mottagande skola som genomför ytterligare kartläggning och anpassar undervisningen efter elevens behov.

Kontakt

Ansvarig för mottagningsenheten på Farstaviken är biträdande rektor, Linda Grönlund, linda.gronlund@varmdo.se 

Informationsbroschyr - svenska skolan för nyanlända


Senast publicerad: 2018-06-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation