Talande webbLyssna

Förskola

Här samlas information och material som du som som anordnare av förskola i Värmdö kommun kan vara i behov av.

Ersättningar

Skolpeng

Förskolor och pedagogiska verksamheter får en skolpeng för varje barn som är folkbokfört i Värmdö kommun och inskrivet i verksamheten.

Se aktuella belopp för 2018.

Det är viktigt att avdelningen för styrning och kvalitet har korrekt uppgifter om din verksamhet för att kunna betala ut rätt ersättning.

Är din enhet med i Värmdö kommuns automatiska system för utbetalning av ersättning för barn i förskola?

Fr o m februari hittar du underlaget för ersättning här:
Lifecare – Visa ersättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att logga in krävs e-legitimation såsom bank-id eller Mobilt bank-id.

 

Socioekonomisk tilldelning

Den socioekonomiska tilldelningen utbetalas till anordnare av förskola och pedagogisk omsorg. Modellen för resursfördelningen syftar till att jämna ut skillnader utifrån barngruppers  socioekonomiska sammansättning.

Tilläggsbelopp 

Fristående och kommunala förskolor kan söka ekonomiskt bidrag för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Sökt tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara kopplat till varje enskilt barn samt barnets behov och förutsättningar.

Ansök här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Nivåer / år / månad

Nivå  

kronor/helår 2018

kronor/månad

1

110 400

  9 200

2

165 600

13 800

3

220 600

18 380

4

275 800

22 980

5

331 000

27 580

 

Starta och driva fristående förskola

Enskilda anordnare av förskoleverksamhet måste ansöka om godkännande hos kommunen för att få bidrag. Ansökningsblanketter hittar du under "Mer information".

Kommunen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor. Detta gäller för både anordnare av enskild förskola och enskild pedagogisk omsorg.

Tillsyn

Kommunen är tillsynsmyndighet för godkända fristående förskolor.

Läs mer om Värmdö kommuns tillsynsplan.

Senast publicerad: 2018-04-18